76135 Karlsruhe
Taiji Qigong Shibashi Schule 
Rolf Oepen

Atelier 11
Uhlandstr. 11
Tel. 0176 93 69 01 14
info@shibashi18.de
www.shibashi18.de
Qigong, 18 Harmonien, 8 Brokate, Taiji Qigong Shibashi nach Prof. Lin Housheng