17. – 21. Juli 2019
Chan Mi Gong Basisübungen, Hui Gong, Xue Ya Gao – Weiterbildung für Qigong-Lehrer
Unterricht: Dr. Zuzana Sebkova-Thaller

Ort: D-Untergriesbach bei Passau
Preis: 480/570 €
Info: Qigongweg – Forschungs- und Ausbildungszentrum für Qigong, Chan Mi Gong und Kinderqigong
Fon +49/ 821/ 45 40 922
buero@qigongweg.de
www.qigongweg.de