7./8. April 2018
IQGV– Hunyuan Qigong nach Feng Zhiqiang
Unterricht: Emil Sandkuhl
Ort: D-Frankfurt
Preis: 170/150 €
Info: Internationale Qigong Vereinigung – IQGV
Fon +49/ 2941 / 4590
info@qigongonline.de
www.qigongonline.de