25. – 27. Oktober 2019
Qigong-Gehen, Stilles Qigong

Unterricht: Dr. Zuzana Sebkova-Thaller
Ort: D-Augsburg
Preis: 320/360 €
Info: Qigongweg – Forschungs- und Ausbildungszentrum für Qigong, Chan Mi Gong und Kinderqigong
Fon +49/ 821/ 45 40 922
buero@qigongweg.de
www.qigongweg.de