5101 Bergheim bei Salzburg
Chinese Martial Arts Union Salzburg
Fon 0676 939 78 78
info@chinese-martial-arts.at
Web: www.chinese-marital-arts.at
Facebook: www.facebook.com/cmausalzburg/
Instagram: @cmau_salzburg
Chen Taijiquan, Wing Tsun, Zhong Xin Dao & Qigong