16. – 18. Februar 2018
Beginn QiGong Kursleiter-Ausbildung über 3 Jahre (DDQT, Krankenkassen zertifiziert)

Leitung: Sigrid Hummel
Ort: D-Ismaning (bei München)
Info: Myochu QiGong
Fon +49/ 89/22844542

kontakt@myochu.de
http://www.myochu.de